Zamówienie krok po kroku

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

  • Utworzyć konto w sklepie internetowym
  • Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
  • Zapisać się na Newsletter

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj  
http://finansowe-marzenia.pl/index.php?route=information/information&information_id=5

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1.Utworzenie Konta

1.1.W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego: http://finansowe-marzenia.pl/index.php?route=account/register w Formularzu Rejestracji podać następujące dane:

1. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj);  adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego oraz hasło (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).

1.2.Następnie należy zaakceptować regulamin Usługodawcy. Akceptację regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

1.3.Następnie należy kliknąć pole „Kontynuuj”, po czym na podany adres poczty elektronicznej zostaje wysłany link weryfikujący chęć utworzenia Konta – należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2.Złożenie Zamówienia

2.1.Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.2.Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o dostępności. Na tym etapie Klient w zależności od wybranego Produktu ma możliwość wyboru rodzaju danego Produktu. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”.

2.3.W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient, który chce kontynuować składanie Zamówienia powinien w górnym panelu Sklepu Internetowego w zakładce „Koszyk” kliknąć pole „X elementów” (gdzie X to liczba wybranych Produktów) a następnie pole „Zamów” dostępne w rozwijanym oknie.

2.4.Następnie Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.

1. Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej i hasło do Konta oraz klika pole „Logowanie”. Następnie Klient ma możliwość zmiany danych podanych podczas tworzenia Konta i klika pole „Kontynuuj”, po czym jest przekierowywany do pkt. 2.5.

2. Klient, który nie posiada Konta wybiera opcję „Załóż nowe konto” i klika pole „Kontynuuj”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta i jest przekierowywany do pkt. 2.5.

3. Klient, który nie posiada Konta i nie chce go utworzyć wybiera opcję „Nie chcę zakładać konta” i klika pole „Kontynuuj”. Następnie podaje następujące dane: adres poczty elektronicznej; imię i nazwisko (nazwa firmy); numer telefonu kontaktowego; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj; województwo) (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). Klient wybiera także dowód zakupu i następnie klika pole „Kontynuuj”.

2.5.Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której ma możliwość zmiany danych Klienta podanych podczas tworzenia Konta i klika pole „Kontynuuj”.

2.6.Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której ma możliwość zmiany danych do dostawy podanych podczas tworzenia Konta i klika pole „Kontynuuj”.

2.7.Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której wybiera sposób dostawy i jest informowany o jego koszcie. Na tym etapie Klient ma możliwość także dodania ewentualnych uwag do Zamówienia. Następnie klika pole „Kontynuuj”.

2.8.Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której wybiera sposób płatności. Na tym etapie Klient ma możliwość także dodania ewentualnych uwag do Zamówienia. Następnie klika pole „Kontynuuj”.

2.9.Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

2.10.Następnie należy kliknąć pole „Kontynuuj” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

1. Określenie przedmiotu Zamówienia.

2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

3. Wybrany sposób dostawy oraz płatności.

2.11.Następnie należy kliknąć przycisk „Potwierdź zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

1. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

3.Newsletter

3.1.Zapisanie się na Newsletter możliwe jest z poziomu Konta poprzez odhaczenie stosownego check-boxa i zapisanie ustawień – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter

3.2.Zapisanie się na Newsletter możliwe jest także poprzez odhaczenie stosownego check-boxa w trakcie zakładania Konta – w momencie założenia Konta zostaje także zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

4.Informacje dodatkowe

4.1.Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” w pkt. 2.11. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Zmień” i zmianie danej pozycji składanego Zamówienia.

2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres fs@akademia-doradcy.pl.

3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2.Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

  • przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
  • przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

5. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.
 

Wersja PDF powyższych zapisów do pobrania:
www.finansowe-marzenia.pl/krok-po-kroku.pdf

Oparte na OpenCart WYkonanie, moduły, poprawki i implementacja WebSystems.com.pl
sklep FINANSOWE MARZENIA.PL © 2019